Lietuvos socialdemokratų partija

Svarbiausia - žmogus

 

NAUJIENOS

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-02-15

IŠSIRINKO NAUJĄ PIRMININKĄ

Sausio 28 d. įvyko LSDP Šilalės skyriaus visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis, taip pat LSDP koordinatorė Tauragės apskričiai Zita Eidukaitytė.
Kaip jau tapo tradicija, pirmiausia LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimai buvo įteikti jubiliejines sukaktis minėjusioms partijos bičiulėms Jovitai Voverienei bei Astai Karbauskienei, o partijos Šilalės skyriaus vardu gimtadienių proga būrį bičiulių bei magistro laipsnį įgijusį Tomą Dargį pasveikino skyriaus pirmininkas Albinas Ežerskis. Partija pasipildė vienu jaunu nariu – Dovydu Bubnovu.
Po tokios šventiškos susirinkimo pradžios buvo išrinkti susirinkimo vedėjas ir sekretoriatas, taip pat balsų skaičiavimo komisija, nes, pasikeitus partijos įstatams, slaptu balsavimu reikėjo išrinkti partijos skyriaus pirmininką, taip pat kandidatą į LSDP pirmininkus, kuris bus renkamas taip pat slaptu balsavimu per šios partijos suvažiavimą.
Po patirto niukso per 2015 metų rinkimus į Savivaldybės tarybą, pasigirdo spėlionių, jog tuomet valdančiojoje daugumoje buvę partijos nariai pernelyg užsižaidė valdžia, per mažai komunikavo su partijos bičiuliais bei rinkėjais. A. Ežerskis to neneigė, tačiau pasigedo ir partijos tarybos, partinių grupių paramos bei didesnės jų iniciatyvos, ieškojo ir kitų priežasčių, kodėl nepasisekė per savivaldos bei Seimo rinkimuose. A. Ežerskis, tuomet jau dirbęs Žemės ūkio ministerijoje, jautė, jog koalicijos partnerė – Darbo partija gali pakenkti socialdemokratams savo neveiklumu ir ne kartą apie tai viešai kalbėjo, rašė spaudoje, deja, jo balsas nebuvęs išgirstas. Ši ministerija, kuriai vadovavo Darbo partijos ministrė Virginija Baltraitienė, A. Ežerskio manymu, galėjo inicijuoti reikšmingų įstatymų kaimo žmonėms, ūkininkams, nes jie yra potencialūs socialdemokratų rėmėjai. A. Ežerskis, kandidatavęs vienmandatėje Pietų Žemaitijos rinkimų apygardoje, tą aiškiai pajuto, susitikdamas su rinkėjais. Prisiimdamas atsakomybę už skyriaus veiklą, jis nepasidavė partijos bičiulių įkalbinėjimams ir atsisakė kandidatuoti į partijos pirmininkus.
Susirinkime ataskaitą pateikė Finansų komiteto pirmininkė Vilija Karbauskienė. Partijos pajamos nėra didelės, įsiskolinimų išvengta, turimos lėšos naudojamos tikslingai. Buvo netgi pasiūlyta mažas pajamas turinčius partiečius apskritai atleisti nuo nario mokesčio, o dirbančiųjų paprašyta pervesti pagal galimybes 1 proc. nuo darbo užmokesčio.
Etikos komisijos pirmininkas Saulius Jasaitis neturėjo preteksto rengti posėdžių, nes pareiškimų dėl etikos pažeidimų negavo. Tačiau jis atkreipė bičiulių dėmesį į tai, jog būtina didesnė komunikacija viešojoje erdvėje, reikia nuolat atnaujinti partijos skyriaus internetinį puslapį. Jis pasigedo mokymų, savišvietos. Jo manymu, partijos bičiuliai turėtų aktyviai dalyvauti partijos statuto atnaujinime. Siekdami išlaikyti populiarumą, socialdemokratai, anot S. Jasaičio, turi labiau išgryninti savo ideologiją ir moralines vertybes, įsiklausyti į inteligentijos nuomonę, daryti pokyčius švietimo, medicinos srityse.
Savivaldybės tarybos narys Virginijus Noreika patvirtino, jog trys socialdemokratai sudarė frakciją taryboje, bet nepasiskelbė esanti opozicijoje. „Mes palaikome tas iniciatyvas ir tuos sprendimus, kurie, mūsų manymu, yra naudingi rajono žmonėms,“ - teigė V. Noreika.
Europarlamentaras Z. Balčytis pasidžiaugė, jog Šilalės skyrius po nesėkmingų rinkimų neiškriko, išliko stiprus branduolys, o padarius reikiamas išvadas, galima nemažai laimėti. Jo manymu, prieš pat Seimo rinkimus padarytas rinkiminių apygardų perskirstymas irgi turėjo nemažos įtakos, renkant rinkėjų balsus, ypač vienmandatėse apygardose. Z. Balčyčio manymu, partiją pernelyg užliūliavo aukšti reitingai. „Nereikia žvalgytis atgal, o išanalizavus padarytas klaidas, būtina telkti partiją naujiems iššūkiams,“ - ragino partiečius svečias.
Rinkimams į partijos skyriaus pirmininkus buvo pasiūlytos 5 kandidatūros, tačiau visiems atsisakius, į biuletenį buvo įrašyta V. Noreikos pavardė. Jis davė sutikimą vadovauti partijai ir buvo išrinktas didžiąja balsų dauguma. Jo pavaduotojais, naujajam pirmininkui pasiūlius, išrinkti Asta Karbauskienė, S. Jasaitis, Arūnas Aleksandravičius ir Asta Bataitytė. Vladui Letukui pasiūlius, vienbalsiai partijos garbės pirmininku išrinktas A. Ežerskis. Į tarybą išrinktas 22 narys.
Slaptu balsavimu kandidatu rinkimams į LSDP pirmininkus vienbalsiai patvirtintas Z. Balčytis. Partijos bičiuliams jis pažadėjo: jeigu jam bus patikėta vadovauti partijai, atsisakys Europarlamentaro mandato ir visas jėgas skirs partijos atgimimui, jos ideologijos išgryninimui, gerai vadybai ir svarbiausių užduočių paskirstymui bei jų vykdymui.

Regina ČeidienėGrįžti į peržiūrą